Odborní
garanti

Simon
Fishel
Předseda vědeckého poradního sboru společnosti FutureLife

Profesor Fishel zahájil svůj výzkum v Cambridgi s profesorem sirem Robertem Edwardsem, CBE, FRS, nositelem Nobelovy ceny, několik let před narozením prvního dítěte IVF v roce 1978. Je jedním z nejvýznamnějších světových odborníků v oblasti léčby neplodnosti. Je uznáván za své průkopnické práce v oblasti embryologie a IVF, za svou práci v oblasti asistované reprodukce získal řadu mezinárodních ocenění, publikoval více než 200 prací a vydal 4 knihy o vývoji IVF a mikromanipulační technologie. Simon Fishel je předsedou vědeckého poradního sboru společnosti FutureLife.

Paul
Serhal
Zdravotní ředitel, CRGH Londýn

Paul Serhal je akreditovaným konzultantem v oboru reprodukční medicíny a členem Královské koleje porodníků a gynekologů. Působil jako klinický lektor porodnictví a gynekologie v nemocnici University College London. Jeho bohaté zkušenosti s mužskou a ženskou neplodností zajistily, že CRGH patří mezi světovou špičku v průkopnictví nových technik, jako je preimplantační genetická diagnostika a pokrok v léčbě neplodnosti. Pan Serhal publikoval více než 100 článků v knihách a časopisech a často přednáší na mezinárodních konferencích.

Štěpán
Machač
Zdravotní ředitel skupiny FutureLife

Narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995-2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofíliíí. V letech 2006 -2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life.

Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

Carleen
Heath
Vedoucí laboratoře, City Fertility

Carleen je certifikovaná klinická embryoložka působící v oboru již více než 17 let. Vystudovala reprodukční biologii a vývoj embrya na University College London, reprodukční a vývojovou biologii na Imperial College v Londýně a je také diplomovaným členem Royal College of Pathologists. Carleen je plně vyškolena ve všech aspektech embryonální kultivace, manipulace a výběru. Specializuje se na preimplantační genetické vyšetření, kultivaci blastocyst, výběr embryí a snahu o udržení vysoké míry úspěšnosti při implementaci strategie pro minimalizující vícečetná těhotenství.

Declan
Keane
CEO a klinický embryolog klinik Repromed

Declan Keane působí v oboru asistované reprodukce od roku 1992 jako vědecký a klinický embryolog. Po zkušenostech z renomovaných reprodukčních klinik v New Yorku založil v roce 2009 v Irsku kliniku ReproMed, na níž zúročil jak americkou zkušenost, tak své více než 25leté znalosti v oboru. Hlavní filozofie kliniky ReproMed byla jednoduchá: nabídnout klientům takové služby a servis, jaké by sám Declan Keane požadoval, kdyby byl jejím klientem. Koncept služeb butikového stylu uspěl a ReproMed se záhy stal nejrychleji rostoucí reprodukční klinikou v Irsku s obrovským dopadem na celé odvětví. Závazek poskytovat pacientům vždy ten nejvyšší standard léčby zůstává hlavním krédem i dnes.

MUDr. David
Stejskal
vedoucí lékař

MUDr. David Stejskal založil v roce 1996 Centrum lékařské genetiky Gennet, které bylo roku 2006 doplněno o pracoviště reprodukční medicíny. Jeho specializací je prenatální screening vrozených vad, prenatální diagnostika a molekulární genetika.

medailonek
MUDr. Radka
Jarošová
vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je od roku 2011 vedoucí lékařkou IVF programu na klinice Gennet. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví.

medailonek
MUDr. Dagmar
Smetanová, CSc.
vedoucí oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc., má od roku 2003 Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Podílí se na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací.

medailonek
MUDr. Monika
Koudová
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20letou praxí. Je držitelem Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics (ASHG).

medailonek
Ing. Radek
Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radek Křen, Ph.D., se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

medailonek

Reprofit

MUDr. Pavel
Otevřel
Vedoucí lékař IVF

Absolvent brněnské lékařské fakulty, věnoval se onkogynekologii a onkogynekologické operativě. V oboru reprodukční medicíny působí od roku 2006. Atestaci z reprodukční medicíny složil v roce 2009, od roku 2013 pracuje jako vedoucí lékař IVF v klinice Reprofit. Věnuje se zejména problému reprodukčního stárnutí žen.

medailonek
MUDr. Věra
Hořínová
vedoucí lékař genetického programu

Patří k předním odborníkům v oblasti klinické genetiky. Je absolventkou lékařské fakulty MU se specializací na dětské lékařství. V roce 1987 složila atestaci z pediatrie, následně pak atestaci z klinické genetiky a stala se primářkou Oddělení lékařské genetiky v Dětské nemocnici. V roce 2002 založila soukromou genetickou ambulanci v Jihlavě a svou klinickou praxi rozšířila do oblasti asistované reprodukce. Je členkou vědecké rady ČLK a díky spolupráci s vědeckými pracovišti se MUDr. Věra Hořínová podílí na mnoha odborných a vědeckých publikacích.

medailonek
Mgr. Soňa
Kloudová, Ph.D.
vedoucí laboratoří

Je absolventkou doktorského studijního programu Fyziologie živočichů na Masarykově univerzitě v Brně. Svou disertační práci vypracovala v Laboratoři reprodukčních biotechnologií na Oddělení genetiky a reprodukce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Problematice lidské asistované reprodukce se aktivně věnuje od roku 2009. V roce 2016 získala certifikát ESHRE Clinical Embryologist.

medailonek

Iscare CZ

Prof. MUDr. Milan
Lukáš, CSc.
přednosta kliniky a primář klinického a výzkumného centra pro střevní záněty

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., publikoval více než 250 odborných sdělení v domácích a zahraničních časopisech. Je předsedou České gastroenterologické společnosti a šéfredaktorem časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Je členem mezinárodních organizací American Gastroenterological Association, European Crohn’s and Colitis Association a International Organization For the Study of Inflammatory Bowel Disease.

medailonek
MUDr. Jan
Lacheta
vedoucí lékař IVF

MUDr. Jan Lacheta vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor lékařství. Po promoci pracoval na Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, v roce 2009 získal atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. Poté působil v soukromých zdravotnických zařízeních a centrech asistované reprodukce. V Iscare působí od roku 2014. V roce 2019 složil atestační zkoušku z reprodukční medicíny.

medailonek
MUDr. Karin
Malíčková
vedoucí lékař imunologie

MUDr. Karin Malíčková působila v letech 2013–2017 jako primářka Laboratoře klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 přednášek a publikací, spoluautorkou 7 monografií, účastnila se řešení řady grantových projektů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

medailonek
MUDr. Pavla
Vavřincová, CSc.
vedoucí lékař centra revmatologie

MUDr. Pavla Vavřincová, CSc., za svou dosavadní kariéru řídila 17 revmatologických mezinárodních studií a dalších se spoluúčastnila jako vedoucí pracovník. Účastnila se i studií zaměřených na ověření dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti přípravku Humira u pacientů s aktivní juvenilní polyartikulární idiopatickou artritidou.

medailonek

Sanus

MUDr. Jiří
Štěpán, MBA
vedoucí lékař IVF

MUDr. Jiří Štěpán, MBA, je syn zakladatele Sanatoria Sanus MUDr. Jiřího Štěpána, CSc. Během své lékařské praxe získal několik významných certifikátů a absolvoval řadu odborných pobytů a stáží v ČR i zahraničí, mj. ve Francii, Španělsku a USA. Ve svém oboru je vyhledávaným operatérem, který se neustále vzdělává a sleduje nejnovější trendy.

medailonek
MUDr. Robert
Čáp, Ph.D.
vedoucí lékař plastické chirurgie

MUDr. Robert Čáp, Ph.D., absolvoval několik odborných pobytů a stáží na klinikách plastické chirurgie či popáleninové medicíny v Praze, Brně, ale také na klinikách v Holandsku a Německu. Významnou životní i profesní zkušeností byla jeho účast na mírové misi SFOR v Bosně, kde působil jako lékař.

medailonek
MUDr. Khaled
Baker
vedoucí lékař urologie

MUDr. Khaled Baker je zkušený lékař s jemenskými kořeny. V České republice vystudoval lékařskou fakultu a zaměřil se na oblast urologie, ve které působí přes 20 let. Je autorem nebo spoluautorem řad studií a článků v odborných časopisech.

medailonek
MUDr. Jaroslav
Pavlata, Ph.D.
vedoucí lékař ortopedie

MUDr. Jaroslav Pavlata vystudoval lékařskou fakultu UK v Hradci Králové. Jako ortoped působil v České Lípě a řadu let pracoval ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Se Sanatoriem Sanus dlouhodobě externě spolupracoval a od roku 2018 zde působí nastálo. V současné době působí také jako vysokoškolský učitel na lékařské fakultě.

medailonek

IVF Clinic

Štěpán
Machač
vedoucí lékař IVF

Narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995-2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofíliíí. V letech 2006 -2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life.

Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

medailonek

Iscare SK

MUDr. Lenka
Rybánska, Ph.D., MPH
vedoucí lékař IVF

MUDr. Lenka Rybánska, Ph.D., MPH, absolvovala odborné zahraniční stáže v České republice a Izraeli, kde získala důležité zkušenosti a vědomosti v oblasti asistované reprodukce. Získala titul MPH (Master of Public Health) a je vedoucí lékařkou kliniky Iscare, kde svoje poznatky úspěšně používá v léčbě.

medailonek

ReproMed

Declan
Keane
CEO a klinický embryolog

Declan Keane působí v oboru asistované reprodukce od roku 1992 jako vědecký a klinický embryolog. Po zkušenostech z renomovaných reprodukčních klinik v New Yorku založil v roce 2009 v Irsku kliniku ReproMed, na níž zúročil jak americkou zkušenost, tak své více než 25leté znalosti v oboru. Hlavní filozofie kliniky ReproMed byla jednoduchá: nabídnout klientům takové služby a servis, jaké by sám Declan Keane požadoval, kdyby byl jejím klientem. Koncept služeb butikového stylu uspěl a ReproMed se záhy stal nejrychleji rostoucí reprodukční klinikou v Irsku s obrovským dopadem na celé odvětví. Závazek poskytovat pacientům vždy ten nejvyšší standard léčby zůstává hlavním krédem i dnes.

medailonek
Dr. Hans
Arce
Vedoucí lékař IVF

Dr. Hans Arce vystudoval porodnictví a gynekologii na renomované Hospital Clínic v Barceloně. Poté působil devět let na jedné z předních barcelonských reprodukčních klinik, kde se podílel na lékařské a chirurgické léčbě neplodných párů. Vedl zde mezinárodní oddělení, byl vedoucím lékařem tohoto centra a také vedoucím oddělení mininvazivní chirurgie.

medailonek

Gynera

Dr. Laura
Dracea
vedoucí lékař IVF

City Fertility

Carleen
Heath
Vedoucí laboratoře

Carleen je certifikovaná klinická embryoložka působící v oboru již více než 17 let. Vystudovala reprodukční biologii a vývoj embrya na University College London, reprodukční a vývojovou biologii na Imperial College v Londýně a je také diplomovaným členem Royal College of Pathologists. Carleen je plně vyškolena ve všech aspektech embryonální kultivace, manipulace a výběru. Specializuje se na preimplantační genetické vyšetření, kultivaci blastocyst, výběr embryí a snahu o udržení vysoké míry úspěšnosti při implementaci strategie pro minimalizující vícečetná těhotenství.

medailonek
Dr. Malini
Uppal
Vedoucí lékařka a zodpovědná osoba k regulačnímu orgánu HFEA

Dr. Malini získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti reprodukční medicíny během praxe a práce v několika Centres of Excellence. Postgraduální diplom z prenatální genetiky a fetální medicíny ukončila vyznamenáním na University College London.

 

Její zájem o PGD a PGS tak navazuje na její předešlé znalosti prenatální genetiky a fetální medicíny. Dr. Maliny je také přidruženou členkou Královské akademie porodníků a gynekologů (RCOG) a členkou Britské společnosti pro plodnost (BFS). Je vysoce kvalifikovaná v gynekologickém ultrazvuku, trojrozměrném skenování a ultrazvuku v prvním trimestru. Je akreditována FMF pro první trimestr a NT skenování.

medailonek