O nás

J
FutureLife
Evropský leader v oblasti reprodukční medicíny a péče o ženu

Jsme jedním z největších a nejrychleji rostoucích poskytovatelů asistované reprodukce na světě. V současnosti vlastníme více než 45 klinik v 10 zemích, v nichž zaměstnáváme přes tisícovku lidí a více než 450 špičkových lékařů. V rámci skupiny zajišťujeme komplexní léčbu sterility včetně genetických, imunologických a dalších navazujících vyšetření.

Naším cílem je především poskytovat kvalitní péči a úspěšnou léčbu všude tam, kde je to potřeba. Díky neustálému růstu společnosti a reinvesticím do stávajících zařízení, výzkumu a vzdělávání dokážeme zajistit jak odbornost a ekonomickou stabilitu, tak i kvalitní podmínky a spravedlivé odměňování našich zaměstnanců.

Odborní
garanti

Simon
Fishel
Předseda vědeckého poradního sboru společnosti FutureLife

Profesor Fishel zahájil svůj výzkum v Cambridgi s profesorem sirem Robertem Edwardsem, CBE, FRS, nositelem Nobelovy ceny, několik let před narozením prvního dítěte IVF v roce 1978. Je jedním z nejvýznamnějších světových odborníků v oblasti léčby neplodnosti. Je uznáván za své průkopnické práce v oblasti embryologie a IVF, za svou práci v oblasti asistované reprodukce získal řadu mezinárodních ocenění, publikoval více než 200 prací a vydal 4 knihy o vývoji IVF a mikromanipulační technologie. Simon Fishel je předsedou vědeckého poradního sboru společnosti FutureLife.

Paul
Serhal
Zdravotní ředitel, CRGH Londýn

Paul Serhal je akreditovaným konzultantem v oboru reprodukční medicíny a členem Královské koleje porodníků a gynekologů. Působil jako klinický lektor porodnictví a gynekologie v nemocnici University College London. Jeho bohaté zkušenosti s mužskou a ženskou neplodností zajistily, že CRGH patří mezi světovou špičku v průkopnictví nových technik, jako je preimplantační genetická diagnostika a pokrok v léčbě neplodnosti. Pan Serhal publikoval více než 100 článků v knihách a časopisech a často přednáší na mezinárodních konferencích.

Štěpán
Machač
Zdravotní ředitel skupiny FutureLife

Narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995-2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofíliíí. V letech 2006 -2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life.

Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

Marisa López
Teijón Pérez
CEO, Institut Marquès

Od roku 2000 je ředitelkou Institutu Marquès, členkou správní rady Španělské gynekologické společnosti, členkou Národní komise španělského ministerstva zdravotnictví pro dárce gamet a členkou Národní komise španělského ministerstva zdravotnictví odpovědné za Národní systém biologické kontroly. Vystudovala medicínu a chirurgii, specializovala se na porodnictví a gynekologii. Podle Research Gate se Dr. López-Teijón pTŘÍ mezi 10 % nejvýznamnějších výzkumných pracovníků na světě. Svůj čas věnuje vedení Institutu Marquès, konzultacím a projektovému týmu pro výzkum a vývoj. Dr. López-Teijón je průkopníkem ve studiu mužské plodnosti a estrogenových disruptorů. V roce 2004 také vytvořila první program adopce embryí.

 

Je uznávaná za svou výzkumnou a vývojovou práci o účincích hudby na počátku života: rozvíjí důležitý směr výzkumu o účincích hudebních mikrovibrací v inkubátorech během vývoje embrya, čímž se zvyšuje míra oplodnění in vitro o 5 %. V této oblasti je vedoucí studie „Fetal facial expression in response to intravaginal music emission“, která je nejstahovanější studií v časopise Ultrasound, vydávaném Britskou lékařskou ultrazvukovou společností (BMUS). Je také autorkou blogu „fertility-experiences.com„, který má více než 850 000 čtenářů. Její kniha „Chci hned otěhotnět!“ vydaná v angličtině, španělštině a italštině se stala základním průvodcem plodností pro mnoho lidí.

Ladislav
Zgabur
Zakladatel FutureLife

MUDr. Ladislav Zgabur je absolventem LF UK a VLVDÚ JEP v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Od roku 1990 začal pracovat v manažerských pozicích ve zdravotnictví. Do roku 1992 působil jako ředitel správy, kde řídil oblast zdravotnictví, lázeňství a rekreací FMV ČSFR. Byl jedním ze zakladatelů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a jejím prvním zdravotním ředitelem. V letech 1995–2002 působil v manažerských pozicích na MZČR a ve VZP. Od roku 2002 začal působit v privátním sektoru na řadě zdravotnických projektů, zejména se podílel na konsolidaci laboratorního segmentu v ČR a SR, významně se také podílel na vzniku a rozvoji skupiny FUTURE LAB (nynější SYNLAB) a holdingu AESKULAB. V roce 2014 připravil projekt skupiny FutureLife, který v úzké spolupráci se společností HARTENBERG HOLDING společně zrealizoval. V současné době se podílí na odborném vedení a dalších akvizicích společnosti FutureLife.

Představenstvo
společnosti

Jozef Janov
Jakub Čanda
Libor Němeček
István Szöke
Matěj Stejskal
Cathrin Petty

Management
společnosti

Jonáš Vokřál
Group Chief Operations Officer

Ing. Jonáš Vokřál, MBA je od roku 2018 provozním ředitelem skupiny a od roku 2016 také současně působí jako ředitel klinik REPROFIT. Dříve byl součástí managementu kliniky REPROMEDA, věnoval se auditu institucí ve zdravotnictví ve společnosti Pricewaterhouse Coopers. Vystudoval Provozně ekonomickou  fakultu Mendelovy univerzity v Brně, na kterou navazovalo studium v Jihoafrické republice a studium MBA na University of St. Francis v Chicagu.

Štěpán Machač
Group Chief Medical Officer

Narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995-2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofíliíí. V letech 2006 -2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life.

Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

Viktor Szabó
Group Chief Financial Officer

V červnu 2021 nastoupil na pozici skupinového finančního ředitele Mgr. Viktor Szabó, MBA. Má bohaté zkušenosti v ekonomickém řízení ve zdravotnictví, když dlouhodobě řídil soukromou síť poliklinik a následně finančně ozdravoval krajské a státní nemocnice, mezi jinými také známé specializované centrum – Nemocnici na Homolce. Před působením ve zdravotnictvím pracoval v oblasti korporátního bankovnictví v české a francouzské bance. Absolvoval odbor finančního managementu UK v Bratislavě a získal titul MBA se zaměřením na zdravotnictví.

Dozorčí
rada

Ladislav Zgabur
Miroslav Janov
Anna Douchanova
Darshan Shah
Andreea Artemi
Josef Kováč
O nás